Tumblelog by Soup.io
 • conleymepb
 • RoaraAvis
 • simirathore
 • chrisgriffin15
 • 4desire
 • brummel
 • BloodFlower
 • barkerbriv
 • christopherckfi
 • troywsna
 • craigwiki
 • vistavio
 • mecraig1
 • jeyjeyjey
 • fubaer
 • darthsadic
 • marsjaninzmarsa
 • nieznosnielekko
 • arudii
 • pjsx
 • SitOnMyFace
 • keyrings
 • treehugger
 • christiangrey
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

7094 d23a
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viaillumination illumination
9705 3e91
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel vialilacwine lilacwine
Reposted fromgruetze gruetze viaCanadien Canadien
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viawwojtl wwojtl
2395 c20a 500
Reposted fromliketolick liketolick vialovesweets lovesweets
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viagromo gromo
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawonderwall wonderwall
8071 50a9
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
1340 f06a
monster
Reposted frompankamien pankamien viatomash tomash
4081 6778 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaikari ikari
Current mood
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viatomash tomash
Reposted frombruisedlee bruisedlee viatomash tomash
9404 b492
1649 f2be
4503 f4a0

Didn’t see this coming

Reposted frommyry myry viatfu tfu
7677 3745 500
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viakrzysk krzysk
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viapromiskuizm promiskuizm
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapromiskuizm promiskuizm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl